Podnoszenie dna zatoki szczękowej- (inaczej sinus lift) jest to skomplikowany zabieg chirurgiczny, mający na celu zwiększenie ilości tkanki kostnej w odcinku szczęki. Często w skutek zaniku kości będącego konsekwencją utraty zęba (lub zębów) z powodu choroby próchnicowej, periodontopatii lub urazów, objętość pozostałej kości jest niewystarczająca do uzupełnienia braków zębowych za pomocą wszczepów śródkostnych (implantów).

Wykonanie sinus liftu polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego nad ubytkiem kostnym. Sztuczną kość umieszcza się pomiędzy dolną ścianą zatoki szczękowej a błoną śluzową wyściełającą zatokę. Z zabiegiem powiązane są pewna niedogodności, główną jest to, że po jego wykonaniu potrzebny jest czas, który pozwoli za zintegrowanie się materiału kościozastępczego. Najczęściej czeka się 9 miesięcy do momentu kiedy można ostatecznie uzupełnić zęby.